STEM

Science, Technology, Engineering, Mathematics
Tudomány, Technológia, Mérnöki ismeret, Matematika

Kapcsolódás az adott tantárgyakhoz legfőképpen a tantárgyi kompetenciákban változik. A kíváncsiságot felkelteni, illetve a motivációt megalapozni a legfontosabb megközelítési szempont.

A motivációk körében külső és belső (intrinsic –extrinsic) inspirációkról beszélünk, amelyek a figyelmet felkeltik, önbizalmat fejlesztenek, relevanciát és elégedettséget növelnek. A tanulás akkor hatékony, ha a produktum maga a cselekvés.

A S.T.E.M lényege a mindennapi életből vett kihívások, kísérletbe, feladatokba való átültetése és kapcsolatteremtés a természettudományos tantárgyak között.

A LEGO Education ebben nagyon sokat tud segíteni hiszen a tantárgyi koncentrációk és kapcsolódási pontokat egy adott tantárgyon belül képesek egybeolvadni, így kialakítva a több kompetenciákra épülő tanítás-tanulás stratégiákat. A pedagógus facilitátor szerepet betöltve irányítva az órát lényegkiemeléssel és nyitott végű (Open-Ended) kérdéskörökkel segíti a diákok munkáját, akik együttműködve megoldják a feladatokat. Az élményszerű tanulás a LEGO és a STEM lényege.

A művészetek betársulásával egy új irányzatot kapunk, amely már a S.T.E.A.M mozaikszóra változik az A betű az Art mint művészeteket mutatja be (pl. 3D nyomtatás és a rajz művészettörténet kapcsolatával).

A STEM órákon lévő feladatok kitűnően fejlesztik a 21.szd új tanulási stratégiákat (digitális kompetencia, kritikaigondolkodás, kommunikáció, kollaboráció, illetve a kooperatív munka). Pszichikai viszonylatokban viszont megjelennek a különböző adaptív működések, képzelet, szimbolikus ábrázolásmódok, amelyek fejlesztik a vizualizációt, finommotorikát és perspektivitást egyaránt. Ezek olyan fejlesztendő területek, amelyek a jövő aktív munkavállalói szférában is mérvadó kompetenciák lesznek, így a pedagógusoknak is az a feladata, hogy a jövő nemzedékét felkészítsük ezekre a területekre.

A XXI.század pedagógiai módszereinek megváltozásánál többféle tanítás –tanulás stratégiákat különböztetünk meg. A LEGO - STEM ezen irányzatok tematikáit más szinteken befolyásolják, így fejlesztve a diákok értelmi és érzelmi kompetenciáit.

Az Open-Ended tanulási stratégiákban egy nyílt végű kérdéskörökben a diákok érzékelhetően jobban teljesítenek, tudásukat a felfedezés, kreativitás és játékosság motiválja, melynek hatására a tanulók magát a tanulási tapasztalatokat alkalmaznak egy valós probléma megoldására. Prototípusokat készítenek, projectfeladatokban vesznek részt így a pedagógiai munkában a gyakorlatiasság a fő szempont miközben a kommunikációs készségeik fejlődnek és a kreatív probléma megoldásra ösztönöznek. Ezek a facilitált stratégiák a XXI. század alapvető készségeit fejlesztik. A STEM módszertan ezeket a készségeket (SKILLEK) fejleszti és pszichológiai vonatkozásokban segíti a tanulókat arra hogy kockázatvállalók legyenek és tanuljanak hibáikból vagyis az önirányú tanulást teszi lehetővé.

A munkafolyamatok során az alábbi módszertani lépéseket érdemes követni:
Kihívás – Gondolkodás – Megosztás - Produktumok.

Fedezzen fel jól bevált módszereket, amelyek támogatják a STEM alapú oktatást a különböző korcsoportoknál:

A Hands On Learning és a STEM kapcsolata

Lehetőséget kell biztosítani a tanulók számára, hogy a környezeti tényezőket első kézből megismerjék. Ez a   tanulási élmény a felfedezés fázisában egy hatékony, ismeretekben gazdag információhalmazt hoz létre, amely a „deep learning” hatékony előfeltétele. Támogatja és elősegíti, hogy jobban tároljuk a megszerzett információkat.

A kontextualizált tevékenységek a megfelelő gondolkodást biztosítják, javítva ezzel a tudományos tanulást (STEM). A Hands -on tehát ötvözi a test-agy kapcsolatát az aktív tanulási élményekkel, javítva ezzel a memóriát és a gondolkodás folyamatait.

forrás: Why LEGO Education®
approach to teaching
and learning works

Why the LEGO Education Approach to Teaching and Learning Works (1)

Letölthető...

Az alábbi linkeken talál részletes információkat a STEAM oktatási módszertanról

STEM-el kapcsolatos letölthető anyagaink

STEM-ell kapcsolatos cikkek