Robotolimpia 2016 Hajdúböszörmény

Back to Híreink

Robotolimpia 2016 Hajdúböszörmény

Közép-Európai Robotolimpiarobotolimpia2016

Nevezési határidő

2016. május. 8.

Verseny ideje

2016. május 28. (szombat)

Verseny helye

Bocskai István Általános Iskola Sportcsarnoka
4220 Hajdúböszörmény, Iskola u. 4. GPS: 47.674041, 21.505852

A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 2012 óta évente rendezi meg a Robotolimpiát, ahol öttusában kell a csapatoknak illetve a robotoknak bizonyítani.

Célja

A versenyre való felkészülés során a csapatok a ma igen fontos műszaki pá-lya teljes vertikumát felölelik az ötlet megszületésétől a tervezésen, építésen keresztül a programozásig, tesztelésig. Nagy öröm számukra, mikor a saját maguk által tervezett és megépített robot a többiek előtt ér a célba.
Fontosnak tartjuk azt, hogy a verseny teljesen nyilvános legyen, a műszaki pálya népszerűsítése miatt. Ráadásul a nézők szurkolása nagyban segíti azt, hogy a csapatok pozitív élménnyel térjenek haza.

Mivel a Robotikát a jövő tudományának tartják, ezzel a versennyel a XXI. sz. számára készítjük fel az általános illetve középiskolás diákokat.

Felépítése

A verseny felépítése során arra törekedtünk, hogy a csapatokat és a roboto-kat különböző kihívások elé állítsuk. Az öt versenyszám a következő: aka-dályfutás, célbadobás, súlyhúzás, szumó, az ötödik versenyszám minden évben meglepetés. Volt már síkfutás, gyűjtögető. Az akadályfutás során a ro-botok gyorsasága, a súlyhúzás esetében az erő, a célbadobásnál a pontosság, a szumónál a kreativitás, innováció azok a tulajdonságok, amivel a robotok győzelemhez segíthetik csapataikat. A versenyzők feladata, hogy olyan robo-tot építsenek és programozzanak, amely ezen képességeknek a birtokában van. Ez nem egyszerű feladat. A diákok mégis évről, évre meglepnek megol-dásaikkal, kreativitásukkal, újításaikkal.
Ez a verseny egyre népszerűbb. Ezt a megmérettetésre jelentkezett csapatok száma is mutatja. Míg az első évben 11 induló vett részt, addig a második év-ben 23, a harmadik évben 31 csapat, a tavalyi évben már 51 csapat verseny-zett az ajándékokért.

A Robotolimpiára nem csak egyre több csapat nevezett, de egyre messzebb-ről is utaztak hozzánk diákok. Így az eleinte a megyére és vonzáskörzetére korlátozódott verseny előbb a régióban, majd a Dunától keletre lévő terüle-teken lett népszerű. Ebben az évben megkeresést kaptunk a Füleki Gimnázi-umból, hogy ők is szeretnének csatlakozni a Robotolimpia rendezvényhez. Ezt egy együttműködés keretében képzelik el, melyben ők vállalják a felvi-déki, szlovákiai nemzeti döntő megszervezését, lebonyolítását. Ezt tovább
gondolva szeretnénk nyitni az erdélyi iskolák felé is. Az elmúlt években ott is több iskola kapcsolódott be a robotika vérkeringésébe. Így egy határon túl-nyúló, nemzetközi, közép-európai verseny szerveződne. Ez a többlépcsős verseny lehetőséget kínál a diákoknak arra is, hogy nemzetközi környezet-ben is bizonyíthassák tudásukat illetve nemzetközi kapcsolatok alakuljanak diákok, tehetséggondozó műhelyek, szakkörök, iskolák között.

A verseny feladatait a csapatok előre megkapják, de néhány részlet csak a versenyen derül ki a számukra (pl.: akadályok elhelyezkedése). Így a csapa-tok fel tudnak készülni a versenyre, mégis a robotot a helyszínen kell a pon-tos feladathoz és a környezethez igazítani. Az, hogy a diákok otthon készülnek fel – akár tanári segítséggel is – a versenyre, az nem okoz problé-mát, hiszen az elsődleges cél a tanulás. A felkészülés során sok hasznos isme-rethez jutnak a csapatok, mely tudást a matematika, fizika, informatika tantárgyak tanulásánál tudnak alkalmazni, illetve ez fordítva is igaz, a koráb-ban tanultakat a gyakorlatban tudják felhasználni, így az mélyebben beépül, rögzül.
A feladatok részletesen a bighb-web.sharepoint.com/robot/robot.aspx olda-lon olvashatóak el.

Díjazása

Fontosnak tartjuk az is, hogy minél több résztvevő kapjon ajándékot. Ezért is díjazzuk minden versenyszámban az első három helyezett csapatot, és ezért hirdetünk külön az összetett kategóriában is eredményt. Így legalább18 díjat tudunk átadni a legjobb csapatoknak. A csapatok Oklevelet, érmet és ajándé-kokat kapnak.

Nevezés

A versenyre három fős csapatok nevezését várjuk 2016. május 8. éjfélig az olaht@bighb.hu e-mail címre.
Az e-mail tartalmazza a következő információkat:

  • csapat nevét,
  • iskoláját,
  • a diákok nevét, évfolyamát,
  • felkészítő tanár nevét,
  • a csapat elérhetőségét (e-mail cím),
  • mely versenyszámokban kíván indulni

Verseny ideje

2016. május 28. (szombat)

Verseny helye

Bocskai István Általános Iskola Sportcsarnoka
4220 Hajdúböszörmény, Iskola u. 4. GPS: 47.674041, 21.505852

A rendezvény fővédnöke
Védnök
Kiss Attila Hajdúböszörmény város Polgármestere

Back to Híreink